Historia

Ramnåsa Gård genom tiderna

Från medeltida sätesgård till modernt gårdsbruk

Medeltid till stormaktstiden

 

Ramnåsa var en sätesgård redan på 1370-talet och beboddes då av en frälsekvinna "Ingeborg Håkonsdotter i Rampasom", enligt P G Vejde (Kronobergs läns herrgårdar). År 1402 förvärvade riddare Abraham Brodersson två gårdar här. År 1545 fanns i Ramnåsa tre frälsegårdar. Hundra år senare ägdes två av dessa frälsegårdar av Oluf Stråle på Ekna, vilka länge var landbohemman under hans sätesgård Kråkenäs i Gårdsby socken. Runt 1680 var båda dessa gårdar i Ramåsa säterier.

Upplysningstiden till nutid

 

Efter ha tillhört flera olika släkter kom Ramnåsa 1768 till friherreliga ätten Rappe, som innehade säteriet till 1911. Under denna tid utvecklades Ramnåsa gård till ett betydande gods genom omfattande uppodling samt köp av kringliggande hemman. Nuvarande sätesbyggnad är uppförd 1850 efter att förra byggnaden från 1760 brunnit ned. År 1911 köptes gården av AB Kalmar Kol- och Trävaruaffär.

 

Kalmar Kol och Trä startade en ångsång för att såga det timmer som avverkats i de stora, ofta orörda skogarna. För att dra nytta av GROT och ribbved byggdes ett fönsterglasbruk 1916, som var i drift fram till 1934. Det var då det sista glasbruket i Sverige som gjorde handblåsa fönsterglas.

Under tiden som glasbruket var igång tog man torv från en mosse öster om Ramnåsa för att bidra till eldningen i glashyttan. Idag har Neova öppnat en stor torvtäkt bakom den gamla täkten, som är planerad att bearbetas till fram till 2025.

 

1924 delades tillgångarna inom AB Kalmar Kol- och Trävaruaffär upp mellan de tre delägarna Elwesten, Annerstedt och Forsman. Ramnåsa säteri tillföll John Forsman. Vid hans död delades gården upp mellan de två sönerna Eric och Anders, medan systern Brita fick själva sätesbyggnaden.

1975 övertog John Forsmans sonson Jan gården och sätesbyggnaden och drev jord- och skogbruk fram till år 2000. Då arrenderades jordbruket ut medan skogsbruket fortsatte att skötas av Jan Forsman.

2013 startade Jans son Johan Ramnåsa såg.

Ramnåsa Gård